Kanalvej 3, 2. 4,
2800 Kgs. Lyngby

26 49 93 77

Hverdage: 9:00-17:00
info@stbr.dk
Forretningsbetingelser

Skat

/Skat

Selvangivelse og skattepligtig indkomst

Selskabsselvangivelse Selskabsselvangivelsen er central i kommunikationen med skattemyndighederne, idet den danner grundlag for selskabets skatteansættelse - og for eventuelle efterfølgende drøftelser. Selskabsselvangivelsen indberettes digitalt via TastSelv Erhverv på SKATs hjemmeside. Denne indberettes på baggrund af selskabets opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst og øvrige forhold i indkomståret. [...]

Selvangivelse og skattepligtig indkomst 2018-11-11T10:26:13+00:00

Repræsentationsudgifter

Udgifter der afholdes med det formål at bevare eller tilknytte forretningsforbindelser kaldes repræsentationsudgifter. Det er vigtigt for en virksomhed at foretage en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter, udgifter i forhold til reklame- og salgsomkostninger samt personaleudgifter, idet der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling [...]

Repræsentationsudgifter 2018-11-09T16:55:35+00:00

Skattefri rejsegodtgørelse

Hvem er omfattet Reglerne om skattefri rejsegodtgørelse gælder for medarbejdere i ansættelsesforhold og lønnede/ulønnede bestyrelsesmedlemmer (samt medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign), som rejser i Danmark eller i udlandet. Personer, der modtager honorar som B-indkomst, kan umiddelbart ikke modtage skattefri rejsegodtgørelse. Det bemærkes, at [...]

Skattefri rejsegodtgørelse 2018-11-09T17:05:21+00:00