Kanalvej 3, 2. 4,
2800 Kgs. Lyngby

26 49 93 77

Hverdage: 9:00-17:00
info@stbr.dk
Forretningsbetingelser

Google Reviews

Skat

/Skat

Selvangivelse og skattepligtig indkomst

Selskabsselvangivelse Selskabets selvangivelse er central i den løbende kommunikation med Skattestyrelsen, idet den danner grundlag for selskabets skatteansættelse - og for eventuelle efterfølgende drøftelser. Selskabsselvangivelsen indberettes digitalt via TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside. Udarbejdelsen sker på baggrund af selskabets opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst og øvrige [...]

Selvangivelse og skattepligtig indkomst 2019-04-16T06:59:04+00:00

Repræsentationsudgifter

Udgifter der afholdes med det formål at bevare eller tilknytte forretningsforbindelser kaldes repræsentationsudgifter. Det er vigtigt for en virksomhed at foretage en korrekt afgrænsning af udgifter til repræsentation, udgifter i forhold til reklame- og salgsomkostninger samt personaleudgifter, idet der er stor forskel på den skatte- og [...]

Repræsentationsudgifter 2019-04-16T07:19:00+00:00

Skattefri rejsegodtgørelse

Hvem er omfattet Reglerne om skattefri rejsegodtgørelse gælder for medarbejdere i ansættelsesforhold og lønnede/ulønnede bestyrelsesmedlemmer (samt medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign), som rejser i Danmark eller i udlandet. Personer, der modtager honorar som B-indkomst, kan umiddelbart ikke modtage skattefri rejsegodtgørelse. Det bemærkes, at [...]

Skattefri rejsegodtgørelse 2019-04-16T07:28:28+00:00