Alle iværksætterselskaber (IVS’er) skal iht. de lempede krav senest d. 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller nedlukkes. En evt. omregistrering sætter nogle krav til selskabets økonomiske situation. Derfor kan det som selskabsejer være fornuftigt allerede nu at sætte sig ind i kravene – herunder konsekvenserne af ikke at opfylde disse – og udarbejde en køreplan for omregistrering eller alternativt vejen frem mod en nedlukning af selskabet. Det er desværre ikke en selvfølge, at dit IVS kan omregistreres til et ApS.

15. april 2019 trådte der – som følge af en ’forhøjet risiko for svig’ – en ændringslov i kraft, hvilket betød et farvel til IVS som selskabsform og en nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er fra kr. 50.000 til kr. 40.000. Derfor kan der ikke længere stiftes nye IVS’er – og alle eksisterende IVS’er skal omregistreres til ApS’er eller nedlukkes inden d. 15. oktober 2021.

Hvis ikke en af ovenstående løsninger er gennemført inden deadline 15. oktober 2021, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning for selskabets regning. Dette kan synes først at være relevant om lang tid, men mange selskabsejere vil sandsynligvis kunne have en stor fordel i allerede nu at overveje selskabets muligheder – og lægge en plan for selskabets fremtidige skæbne. Da denne kan være afgørende for ledelsens beslutninger i selskabet allerede fra og med i dag.

Omregistrering

Mange selskabsejere synes at være af den opfattelse, at omregistrering fra IVS til ApS blot er en formalitet, som kan håndteres senere. Og det er det også, hvis selskabet på tidspunktet for omregistrering kan dokumentere, at selskabet har oparbejdet en selskabskapital på mindst kr. 40.000.

Selskabet har frem til 15. oktober 2021 til at sikre en selskabskapital på mindst kr. 40.000, hvis ikke det skal tvangsopløses. Dette kan som udgangspunkt ske på følgende måder:

  1. Opsparing af genereret overskud. Selskabet skal inden 15. oktober sikre, at overskuddet bliver så tilstrækkeligt, at selskabets egenkapital (selskabskapital + overført overskud) er mindst kr. 40.000. Dette er efter afsat selskabsskat, hensættelser til revisor mm.
  2. Kontant indskud. Selskabets ejer(e) kan beslutte at gennemføre en kontant kapitalforhøjelse i selskabet, hvorved den manglende selskabskapital tilføres selskabet udefra.
  3. Apportindskud. Selskabets ejer(e) kan indskyde andre værdier end kontanter. Det kan være driftsmidler, værdipapirer, varer til videresalg, eller andet, som indskydes som ny kapital. Bemærk at denne løsning kræver en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, som bebyrder selskabet yderligere. Et alternativ kan være, at der indskydes kontanter og at selskabet herefter køber aktiverne af ejer(ne).

Ved kontant- eller apportindskud er det efter de lempede regler, at der nu indskydes forskellen mellem den indskudte kapital ved stiftelsen og minimumskapitalkravet på kr. 40.000. Dvs. er der ved stiftelsen af IVS indskudt f.eks. kr. 1.000, kan der nu indskydes de resterende kr. 39.000 – uanset størrelsen af den negative egenkapital.

Selskabet træffer beslutning om omregistrering af på en generalforsamling – og i forlængelse af denne ændres selskabets vedtægter. Dokumentationen af kapitalens tilstedeværelse sker ved udarbejdelse af en vurderingsberetning af godkendt revisor (registreret eller statsautoriseret). Erklæringen er ved omregistreringen af dit IVS gyldig i 4 uger. Beslutningen om omregistrere selskabet fra IVS til ApS skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via virk indberet. Her skal beslutningsreferat, nye vedtægter og vurderingsberetning fra godkendt revisor vedhæftes.

Nedlukning

Hvis ikke det synes realistisk at fremskaffe en kapital på kr. 40.000 skal selskabet nedlukkes inden 15. oktober 2021. Dette kan ske ved en af følgende løsninger:

  1. Opløsning ved betalingserklæring. Dette er den letteste og billigste løsning, men indebærer at selskabets ejer hæfter for ethvert krav der bliver rejst mod selskabet – samt enhver gæld, som selskabet har.
  2. Likvidation. Selskabets aktiver sælges og kreditorer betales. Herefter vil selskabets ejere få udbetalt de resterende likvide midler i selskabet. Dette kræver udarbejdelse af likvidationsregnskab og gennemførsel af kurator, som selskabets ledelse selv kan udpege (som oftest en advokat)
  3. Konkurs. Er selskabet insolvent, er den eneste løsning at begære selskabet konkurs. Selskabets afvikling vil blive behandlet af kurator, som udpeges af skifteretten (som oftest en advokat)

Den bedste løsning for dit selskab beror på en konkret vurdering af selskabets forhold.

Vi kan hjælpe

Der er mange udbydere på nettet, som tilbyder at assistere med omregistrering af IVS til ApS til en ’rigtig god pris’. Blot vær opmærksom på, at dette som udgangspunkt ikke omfatter udarbejdelse af vurderingsberetning fra godkendt revisor. Denne kommer så oveni, når først man har accepteret tilbuddet. Uden måske at have styr på, om selskabet i det hele taget kan omregistreres. Hvis ikke, kunne selskabets midler i stedet være gået til at opløse selskabet.

Ovenstående skulle gerne give et billede af, at det kan være en god idé at starte processen med omregistrering fra IVS til ApS allerede nu – eller alternativt forberede opløsningen af selskabet. Du er altid velkommen til at kontakte STB Regnskab for en uforpligtende snak om dit selskabs mulighed for at blive omregistreret til ApS – eller alternativt den bedste løsning for at nedlukke selskabet. Vi hjælper dig trygt i mål, så du undgår ubehagelige overraskelser i sidste øjeblik.

Modtag nyhedsbrevet.

…Og vær på forkant med relevante ændringer i den finansielle verden.

Din tilmelding var succesfuld.
Der opstod desværre en fejl ved tilmeldingen. Dobbelttjek venligst din email adresse, eller kontakt os direkte for personlig hjælp.

Relaterede Indlæg

Modtag personlig rådgivning.

Ring til os i dag på +45 26 49 93 77

Bliv kontaktet

Vi vender tilbage indenfor én hverdag.