Det er vigtigt at være opmærksom på alle de fradrag, du som skatteborger i Danmark er berettiget til. Mange glemmer – eller er uvidende om – deres fradragsmuligheder, hvorfor mange millioner kroner går direkte i statskassen hvert eneste år. Herunder er det en udbredt misforståelse, at SKAT automatisk har kendskab til alle dine personlige fradragsmuligheder og derfor beregner disse i din selvangivelse. Dette holder dog langt fra i virkeligheden – du må som udgangspunkt selv indberette dine personfradrag.

Vi vil herunder kort redegøre for de mest overset eller glemte fradrag.

Befordringsfradrag
Hvis afstanden mellem dit hjem og arbejde overstiger 24 km pr. dag (12 km. pr. vej), kan du få fradrag for befordring.

Fradraget er i 2018 kr. 1,94 per kilometer, hvis du har mellem 24 og 120 km. i alt til og fra arbejde. Herefter gælder en reduceret sats på kr. 0,97 per kilometer for den del af kørslen, der ligger ud over de 120 km.

Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra for hver tur over broen.

Bor du i en såkaldt udkantskommune, kan du dog trække det fulde fradrag fra for hele turen, der går ud over de 24 km. pr. dag.

Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjente mindre end kr. 322.100 i 2018. Du kan højst få ekstra fradrag på kr. 13.900 for skatteåret 2018. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over kr. 272.100 og op til kr. 322.100 i 2018. Det ekstra kørselsfradrag beregnes automatisk.

Husk altid at beregne fradraget ud fra de faktiske kørte kilometer og ikke efter den korteste rute foreslået på Google Maps eller lignende rutevejledninger.

Vær også opmærksom på, at Skattestyrelsen normalt tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. Er du flere eller færre dage på arbejde i løbet af året, skal du tage udgangspunkt i det antal gange, du rent faktisk kørte til din arbejdsplads.

Rubrik på årsopgørelsens: 51.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)
Du kan trække i alt 18.000 kroner fra på arbejdsløn til arbejdsopgaver, der er udført i dit hjem i løbet af 2018. Heraf:

  • 12.000 kroner til grønne forbedringer af boligen – f.eks. udskiftning af vinduer / døre eller isolering af boligen
  • 6.000 kroner til serviceydelser som børnepasning og rengøring

Kun udgifter til arbejdsløn inklusive moms er fradragsberettiget – således er udgifter til materialer undtaget for muligheden for fradrag.

Du kan se listen over, hvilke ydelser du kan få fradrag for på Skattestyrelsens hjemmeside. Vær opmærksom på, at håndværkerfradraget efterhånden har tradition for at ændre karakter fra år til år. Derfor anbefaler vi altid, at læse om det aktuelt gældende håndværkerfradrag, før du indberetter.

Bor du i ejerbolig, andelsbolig, en lejebolig eller har du et fritidshus, kan du få håndværkerfradrag. Bor du i lejebolig, skal du selv have betalt for arbejde for at få fradrag, ligesom du skal have ret til at vedligeholde boligen.

Er du gift og/eller bor du med en samlever – og har I fælles økonomi, kan I også begge benytte jer af håndværkerfradraget, således at I har et fradrag på maksimalt kr. 36.000.

Hjemmeboende børn over 18 år kan ligeledes benytte fradraget, hvis de betaler deres del af regningen.

Du kan kun få håndværkerfradrag for et givent kalenderår, hvis regningen er betalt senest den 28. februar året efter.

Husk, at betaling med kontanter ikke giver fradrag. Betaling skal være sket elektronisk – via dankort, Mobilepay eller netbank. Du skal således kunne dokumentere betalingen overfor Skattestyrelsen.

Du kan indberette håndværkerfradrag på TastSelv-Borger på Skattstyrelsens hjemmeside og vælge punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) eller Ret årsopgørelsens rubrik 460.

Donationer til velgørenhed
Hvis du har doneret penge til velgørenhed  -til eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, Børnefonden, Amnesty International eller andre anerkendte organisationer – kan du få fradrag for det donerede beløb.

For at få ret til fradraget skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til SKAT, hvilken er en forudsætning for, at du har ret til fradrag for donationen.

Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, du har indbetalt bidragene til. Du kan således ikke selv ændre dette felt på årsopgørelsen. Du bør derfor gemme kvittering eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene.

Rubrik på årsopgørelsen: 55.

 

Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser
Husk at kontrollere, at SKAT har de rette oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du engang i fremtiden sælger dem. Herunder at SKAT vil antage en anskaffelsessum på kr. 0 – og dermed beregne avance af den fulde salgspris for værdipapirerne.

Har du solgt børsnoterede aktier med tab i tidligere år, så kontrollér også, at SKAT har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier.

Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.

Har du haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.

Rubrik på årsopgørelsen: 66.

Børne- og underholdsbidrag
Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til SKAT, hvis ordningen håndteres via det offentlige. Mange fraskilte personer indgår egne bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse bidragsydere skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet de alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der håndteres via det offentlige.

Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke håndteres via det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for de ydede bidrag.

Rubrik på årsopgørelsen: 56.

Køb og salg af bolig
Ved køb af fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen – og dermed ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig. Udlejningsboliger er derfor som udgangspunkt fritaget fra ejendomsværdiskat.

Du skal på årsopgørelsen angive den periode, hvor du selv har beboet ejendommen.

Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT. Det sker ikke automatisk.

I forbindelse med køb af ny bolig skal du typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at der betalers en såkaldt garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat. Beløbet indberettes ikke automatisk til SKAT.

Rubrik på årsopgørelsen, hvis renteindtægt: 39.

Rubrik på årsopgørelsen, hvis renteudgift og garantiprovision: 44.

Stiftelsesprovision på korte lån
Stiftelsesprovisioner på lån med en aftalt løbetid på under 2 år er også fradragsberettiget. Er stiftelsesprovisionen på mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent af lånebeløbet fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling.

Rubrik på årsopgørelsen: 44.

Differencerenter
Hvis man har omlagt sine lån og betalt nogle ”differencerenter”, skal man huske selv at indberette dem til SKAT.

Rubrik på årsopgørelsen: 41.

Kost, logi og småfornødenheder som udsendt
Rejser du i forbindelse med dit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi.

For at få del i dette fradrag skal du have haft et såkaldt ‘midlertidigt arbejdssted’, hvilket er defineret som et arbejdsophold på op til 12 måneder. Du skal minimum være hjemmefra i 24 timer som følge af udsendelsen fra dit arbejde. Derudover skal afstanden mellem det midlertidige arbejdssted være så stort, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten i sin egen seng. Se mere om reglerne i vores blogindlæg ‘Skattefri rejsegodtgørelse’.

Man har ikke ret til fradrag, hvis rejseudgifterne er dækket af arbejdsgiveren.

Vær dog opmærksom på, at man uanset arbejdsgiver dækning af rejseudgifter i form af kost og logi kan fratrække 25 procent af den aktuelle kostsats til dækning af såkaldte småfornødenheder. Betaler arbejdsgiveren imidlertid en godtgørelse, der overstiger 25 procent af kostsatsen beregnet for den samlede rejse, skal hele beløbet regnes med i den personlige indkomst. Så vær påpasselig ift. at overholde satserne.

Rubrik på årsopgørelsen: 53

Kontingent til fagforening og A-kasse
Er du medlem af en fagforening og/eller en A-kasse, og betaler du kontingent for dit medlemskab, kan du trække dette fra i skat. Vær dog opmærksom på, at der er et loft på kr. 6.000 (2018).

Rubrik på årsopgørelsen, fagforening: 50

Rubrik på årsopgørelsen, A-kasse: 52

Vi kan hjælpe
Hvis du er usikker på, om du i din årsopgørelse har fået medtaget alle dine personlige fradrag – eller er du i tvivl om de fradrag, der er blevet beregnet for dig af SKAT eller andre – er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi kan også tage et kig på forskudsregistreringen for det kommende år og se, om den ser fornuftig ud i forhold til dette års endelige årsopgørelse.

Modtag nyhedsbrevet.

…Og vær på forkant med relevante ændringer i den finansielle verden.

Din tilmelding var succesfuld.
Der opstod desværre en fejl ved tilmeldingen. Dobbelttjek venligst din email adresse, eller kontakt os direkte for personlig hjælp.

Relaterede Indlæg

Modtag personlig rådgivning.

Ring til os i dag på +45 26 49 93 77

Bliv kontaktet

Vi vender tilbage indenfor én hverdag.