En stiftelse af selskab sker ved at underskrive et stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. Selskabets stiftelse skal registreres på virk.dk senest 2 uger efter at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Ellers vil registreringen blive afvist.

Indskuddet i selskaber kan være kontanter eller andre værdier end kontanter. Indskudsgrænser for selskabsformerne er:

– ApS kr. 40.000
– A/S (og P/S) kr. 400.000

OBS! Det er fra og med 19. april 2019 ikke længere muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS). Folketinget har besluttet at afskaffe selskabsformen.

Særligt om holdingselskaber
Holdingselskaber ikke er en særlig selskabsform. Det er blot en særlig betegnelse for et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab, der har det primære formål at eje et eller flere selskaber.

Holdingselskabet er som hovedregel ikke momsregistreret, og driver ikke aktiv drift. Stifteren ejer holdingselskabet personligt, og holdingselskabet ejer de underliggende driftsselskaber.

I forbindelse med etablering af et driftsselskab, er det oplagt, at man nøje overvejer, om ikke der samtidig skal etableres et holdingselskab. Af hensyn til risikobegrænsning, herunder mulighed for skattefri udbytteudlodning. I denne forbindelse kan der i øvrigt være en fin fordel i at stifte holdingselskabet som et iværksætterselskab med en indskudt kapital på kr. 1. Dette kan vi forklare nærmere ved din henvendelse.

Det bemærkes, at der er op til 2 ugers behandlingstid ved anmodninger om stiftelse af selskab – hvorfor det i praksis kan være vanskeligt at stifte driftsselskaber samme dato som holdingselskaber. Dette skyldes, at driftsselskabet først kan stiftes, når holdingselskabet er stiftet (holdingselskabets CVR nr. skal angives ved stiftelsen af driftsselskabet).

Registrering og frister
Ved stiftelse af selskab registreres selskabet digitalt via Start virksomhed på Virk.dk. Digital registreringen skal ske inden for 14 dage efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Det er også muligt, at benytte selskabsblanketten, som skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

Gebyrer og omkostninger
Taksten for registrering af stiftelse af selskab er kr. 670 pr. selskab. Dertil kommer et tillæg på kr. 1.000 ved registrering af mere end 5 binavne.

Taksten for registrering af ændringer til selskabsregistreringer er kr. 0-340 alt efter ændringens karakter. Se mere på https://erhvervsstyrelsen.dk/takster-for-registreringer-og-aendringer .

Der er ingen øvrige omkostninger til Erhvervsstyrelsen i forhold til registrering og ændring af selskaber.

Vær opmærksom på, at alle selskaber skal have en erhvervskonto i banken. Omkostninger til dette andrager ca. kr. 200. Denne kan ikke oprettes, før selskabet er stiftet. Omvendt skal selskabskapitalen være indskudt på kontoen, før selskabet skal stiftes. På den måde, er det ofte nødvendigt at få bank/revisor/advokat til at bekræfte selskabskapitalen – dette medfører sædvanligvis gebyr på kr. 1.000-1.500.

Krav til stiftere
Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. ​Stiftere i et selskab kan enten være fysiske eller juridiske personer.

Fysiske personer skal være myndige på stiftelsestidspunktet (det vil sige 18 år og ikke under værge- eller samværgemål). Stifteren må ikke være ejer i et selskab, som er under rekonstruktion eller konkurs.

Stifteren har ikke pligt til at indskyde kapital, men skal have fast bopæl enten i Danmark eller i udlandet. Der stilles ikke særlige krav til stifterens nationalitet.

Juridiske personer kan fx være interessentskaber, selskaber ( ApS, A/S, P/S), foreninger eller erhvervsdrivende fonde.

Et selskab, der indgår som stifter, kan ikke selv være under stiftelse. Juridiske personer, der indgår som stiftere, har ikke pligt til at indskyde kapital.

Enkeltmandsvirksomheder kan ikke indgå som juridisk stifter. En enkeltmandsvirksomhed kan dog indskydes som kapital af en fysisk person (dog ikke i iværksætterselskaber) og herefter lukkes, men de kan ikke som virksomhed optræde som stifter. Enkeltmandsvirksomheder, der indskydes i et selskab, må ikke være under rekonstruktion eller konkurs.

Hvad skal registreres?
Når man skal registrere et selskab, skal der oplyses følgende:

 • Navn og eventuelle binavne på selskabet. Iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab henholdsvis partnerselskab eller forkortelserne IVS, ApS, A/S eller P/S (alt efter selskabsformen) skal fremgå af navn og binavne
  • Et selskab kan gratis tage op til 5 binavne, som fx kan benyttes til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe
 • Selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer
 • Dato for stiftelse, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet
 • Selskabets formål og branchekode
 • Selskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på selskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift
 • Selskabets kapital – dvs. den indskudte kapital, indskudsmetoden samt kursen.
 • Regnskabsår samt navn på revisor, med mindre selskabet har fravalgt revision af årsrapporter (se mere herom i særskilt indlæg)

Dokumentation
Når du registrerer selskabet, skal du vedhæfte:

 • Stiftelsesdokument med vedtægter. Hvis vedtægterne ikke er en del af stiftelsesdokumentet, skal de vedhæftes separat. Vedtægterne skal være dateret samme dag som stiftelsesdokumentet. Desuden skal stifteren eller stifterne underskrive stiftelsesdokumentet (og vedtægter, hvis disse udarbejdes særskilt)
 • Dokumentation for den indskudte kapital. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, kan anvendes:
  • Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto, som tilhører selskabet under stiftelse. En udskrift fra netbank er ikke tilstrækkelig dokumentation.
  • Udtog fra advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende selskab under stiftelse.
  • Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto, som tilhører selskabet.
  • Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto, som tilhører selskabet eller at kapitalen findes som kassebeholdning.

På Start Virksomhed på Virk Indberet kan du invitere din revisor, advokat eller bank til at godkende kapital ved at indtaste deres e-mail under ’Godkend kapital’ i virksomhedsregistrering.

Alle selskaber skal føre en ejerbog over samtlige ejere (og eventuelle panthavere).

Stiftelse ved apportindskud
Hvis indbetalingen af selskabskapitalen sker i andre værdier end kontanter, skal vurderingsberetning eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance tilknyttes en registrering via Start virksomhed på Virk Indberet.

Vi kan hjælpe
Det er vigtigt, at en virksomhed får en god start – og bliver stiftet helt korrekt. En fejl ved stiftelse af selskab kan give mange vanskeligheder og udfordringer samt økonomiske ulemper senere i virksomhedens liv. Vi kan hjælpe dig helt tryg igennem processen og hjælpe dig med at sikre dig, at din virksomhed bliver stiftet helt i overensstemmelse med de krav og planer, der er for den fremtidige drift.

Yderligere kan vi sikre dig, at du får valgt den helt rigtige selskabsstruktur – herunder om du bør etablere et holdingselskab over dit driftsselskab.

Modtag nyhedsbrevet.

…Og vær på forkant med relevante ændringer i den finansielle verden.

Din tilmelding var succesfuld.
Der opstod desværre en fejl ved tilmeldingen. Dobbelttjek venligst din email adresse, eller kontakt os direkte for personlig hjælp.

Relaterede Indlæg

Modtag personlig rådgivning.

Ring til os i dag på +45 26 49 93 77

Bliv kontaktet

Vi vender tilbage indenfor én hverdag.