Hvad kan vi hjælpe med?

Bogføringsassistance.

Vi yder bogføringsassistance til virksomheder i alle størrelser og brancher. Vi kan varetage hele bogføringen eller blot assistere jeres nuværende bogholder. Eller vi kan assistere dig, hvis du selv ønsker at blive sat ind i, hvorledes man bogfører – og selv ønsker at udføre dette fremadrettet.

Vi kan lave bl.a. hjælpe med følgende:

 • Udarbejdelse af en månedlig eller kvartalsvis bogføring
 • Opgøre og indberette moms
 • Afstemme balanceposter
 • Lave nødvendige reguleringer
 • Bankafstemninger
 • Beregning og afregning af skat
 • Foretage oprydning i bogholderiet

Skulle vi i forbindelse med ovenstående opgaver blive opmærksomme på uhensigtsmæssigheder i den eksisterende bogføring, vil vi gøre opmærksom på dette og komme med vores forslag til, hvordan dette kan udbedres.

Budgettering.

Som virksomhedsejer skal man typisk udarbejde tre typer budgetter for at have et samlet billede af den forventede udvikling i virksomheden:

 • Etableringsbudget: Skal give overblik over, hvor mange penge der skal til at starte virksomheden
 • Driftsbudget: Skal vise virksomhedens planlagte og forventede omsætning med tilhørende omkostninger for budgetperioden
 • Likviditetsbudget: Har som formål at sikre likviditeten, fordi man i dette budget kan se, om man måned for måned har penge nok til rådighed

Vi kan bistå med udarbejdelsen af disse budgetter og hjælpe dig og din virksomhed med at skabe et samlet billede af den forventede økonomiske udvikling i virksomheden.

Budgetteringen hjælper dig med at vurdere lønsomheden i den fremtidige drift og skaber et overblik over udviklingen i pengestrømmene (har virksomheden den fornødne likviditet til rådighed). Desuden udgør budgettet sammen med regnskabet en basis for analyser af afvigelser fra planerne og de forventede resultater i virksomheden.

Hvis budgetterne viser, at forretningsplanen ikke kan opfylde de satte mål om lønsomhed og/eller viser, at finansieringen ikke kan skaffes, kan vi hjælpe med at revurdere forretningsplanen.

Opstart af virksomhed.

Der er rigtig mange ting at holde styr på, når man starter virksomhed. Vi kan hjælpe dig trygt gennem processen og sikre, at din virksomhed får den bedste start. Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Udarbejdelse af forretningsplan
 • Valg af virksomhedsform
 • Stiftelse af selskab
 • Registreringer
 • Budgettering
 • Opstart af bogholderi
 • Forsikringer
 • Overblik over skat og moms og indberetningsfrister
 • NemID medarbejdersignatur
 • Andre overvejelser ifm. opstarten

Går du med en drøm om en fremtid som iværksætter, kan vi hjælpe dig til at organisere dine tanker og ideer. Ligeledes kan vi hjælpe dig med alt det praktiske, når du føler dig klar til føre drømmen ud i livet. Vi har selv været gennem processen og kan benytte vore erfaringer samt vores baggrund som revisorer til at give dig en god start ud i iværksætteriet.

Vi kan efter opstarten fungere som mentor og sparringspartner, indtil du føler dig helt klar til at stå på egne ben. Herefter kan vi fungere som din finansielle sparringspartner med bl.a. udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser.

Vi kan også hjælpe dig med at søge investeringer hos Innovationsfonden m.fl. Herunder give dig feedback på din ansøgning, inden du sender den af sted til InnoBooster.

Opstarten som iværksætter kan (og bør) være rigtig hårdt arbejde. Vi hjælper dig trygt gennem processen, så du kan fokusere på din virksomheds succes, mens vi sikrer dig mod unødige bump på vejen.

Stiftelse af selskab.

Vi kan hjælpe dig med alle de praktiske aspekter i forbindelse med stiftelse af selskab. Vi kan herunder være behjælpelige med at vejlede omkring valg af selskabsform og den mest hensigtsmæssige selskabsstruktur.

Vi udarbejder de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokumenter og vedtægter. Hvis flere end én person skal eje virksomheden, kan vi bistå med kontakten til advokat i forbindelse med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster (ejeraftale), hvor i internt har aftalt ’spillereglerne’.

Stiftelsen af selskabet kan vi foretage fra dag til dag online hos Erhvervsstyrelsen.

I løbet af processen vil du sandsynligvis opleve at have spørgsmål til små og store forhold i forbindelse med stiftelsen – og her er vi med dig hele vejen. Dette gælder både før, under og efter stiftelsen af dit selskab. Vi fører dig trygt gennem processen og kontakter dig, når der er behov for din involvering.

Nedlukning af selskaber.

Hvis du har truffet beslutning om at lukke dit selskab ned, kan vi være behjælpelige med at opløse det via en såkaldt betalingserklæring.

Nedlukning af selskab ved betalingserklæring er rent administrativt en langt mere enkel (og dermed billigere) procedure end likvidation – og kræver ikke håndtering fra en selskabsadvokat. Eneste ulempe ved betalingserklæringen er, at du som ejer vil være personligt ansvarlig overfor eventuelle kreditorer, som måtte melde sig efter nedlukningen af selskabet. Denne risiko hjælper vi dig med at afklare, før nedlukningen igangsættes.

En betalingserklæring er en tilkendegivelse fra samtlige af selskabets ejere om, at alt gæld er betalt, og at selskabet ønskes lukket. For at lukke dit selskab med en betalingserklæring kræves det altså, at selskabet kan betale alle kreditorer i forbindelse med nedlukningen. Hvis selskabet ikke kan betale kreditorer – og dermed er insolvent – skal selskabet tages under konkurs i stedet. Nedlukning med betalingserklæring kan også kun foretages, hvis selskabet er enten et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Vi hjælper dig trygt gennem hele processen:

 1. Overblik over selskabets økonomi – herunder at selskabet er solvent
 2. Opnåelse af enighed om lukning blandt ejere
 3. Betaling til kreditorer
 4. Gennemgang af skattekonto og evt. afregning af negativ saldo
 5. Indhentelse af skatteerklæring
 6. Udarbejdelse og indberetning af betalingserklæring

Har du brug for en personlig løsning?

Vi kan hjælpe med alle opgaver inden for årsrapport, årsregnskab, skat samt anden bogholderi- og regnskabsmæssig assistance.

Kontakt

Kontakt STB Regnskab.

Tak for din besked. Den er blevet sendt, og vi vender tilbage indenfor 24 timer. Har du akut brug for hjælp, så ring os venligst op.
Der opstod en fejl ved afsendelsen af din besked. Tjek venligst dine oplysninger og prøv igen, eller kontakt os direkte via mail eller telefon.

Andre ydelser.

Se alle ydelser

Regnskabsassistance

Udarbejdelse af perioderegnskaber til intern og ekstern brug.

Læs mere

Skattemæssig assistance

Kom trygt igennem beregning, afstemning og indberetning.

Læs mere

Interim assistance

Midlertidig hjælp diverse administrative og resnskabsmæssige opgaver.

Læs mere