Hvad kan vi hjælpe med?

Rapportering.

Har din virksomhed brug for ressourcer til at udarbejde og præsentere den finansielle rapportering til ledelse, modervirksomhed eller koncernrevisor, kan vi hjælpe. Vi har bred erfaring med finansiel controlling og rapportering og vil kunne træde direkte til og hjælpe – også ved akut behov.

Skal der udarbejdes budgetter eller forecasts, er vi også gerne behjælpelige med dette.

Vi hjælper også gerne med at udarbejde skabeloner, modeller og PowerPoint præsentationer til brug for periodevis rapportering, således din virksomheds ressourcer ved periodeafslutninger optimeres bedst muligt.

Vi kan træde i kortere eller længere perioder efter behov. Herunder kan vi overtage controller rollen helt eller blot supplere de eksisterende ressourcer i afdelingen. Vi kan også træde ind som regnskabschef. Det kan enten være i form af en fast ordning, hvor vi kommer et par gange om ugen eller et par gange om måneden, alt efter jeres behov. Eller det kan være en midlertidig løsning, eksempelvis i forbindelse med barsel, opsigelse eller andet fravær – eller hvis medarbejderne endnu ikke har de rette kompetencer, hvor vi hjælper til, indtil controller funktionen kører effektivt og uafhængigt.

Regnskabsmæssig assistance.

I forbindelse med den daglige drift af en virksomhed kan der opstå mange regnskabsmæssige udfordringer. Vi kan hjælpe din virksomhed med at sikre, at alle disse udfordringer bliver løst, så du ikke skal bruge tid og kræfter på dette – og fremadrettet kan undgå lignende udfordringer.

Vi tilbyder fast ugentlig eller månedlig assistance. Vi kan også træde til med kort varsel, hvis der opstår et akut behov. Du vælger selv, om du alene ønsker vejledning, eller om vi efterfølgende skal hjælpe dig med at få styr på de udfordringer, som din virksomhed står med.

Vi hjælper gerne til i processen med at udarbejde årsregnskab og månedsrapportering. Og vi kan bistå som sparringspartner i opstartsprocessen for nystartede virksomheder.

Vi ser det som en vigtig del af vores samarbejde, at vi bliver opfattet som en proaktiv, faglig kompetent sparringspartner og vejleder inden for regnskabsområdet. Vi gør derfor meget ud af at sætte os ind i din forretning og forstå de udfordringer, din virksomhed står overfor.

Klargøring til revision.

Har din virksomhed midlertidig knaphed på ressourcer eller kompetencer, kan vi hjælpe jer med at blive klar til revisionen. Vi kan udarbejde fysiske eller elektroniske revisormapper med al den dokumentation, som vi ved, revisor vil efterspørge.

Vi gennemgår jeres saldobalance sammen med virksomhedens regnskabsansvarlige – og udarbejder på baggrund heraf en forberedelsesliste, som vi i samarbejde med den regnskabsansvarlige får klargjort, inden revisionens opstart. Arbejdet kan også tage udgangspunkt i revisors egen forberedelsesliste til virksomheden, hvis en sådan er modtaget.

Klargøringen kan bl.a. bestå af:

 • Afstemninger af balancekonti
 • Udarbejdelse af anlægskartotek
 • Bankafstemninger
 • Udarbejdelse af momsafstemning og -sandsynliggørelse
 • Regulering af skyldig og udskudt skat
 • Bogføring af relevante efterposteringer og omposteringer
 • Udarbejdelse af notater omkring indregning, måling og præsentation af særlige regnskabsmæssige poster

Vi sørger for, at materialet kan afleveres rettidigt til revisor. Og vi besvarer gerne alle spørgsmål fra revisor omkring det fremsendte materiale.

Oprydning i bogholderi.

Har din virksomhed midlertidig knaphed på ressourcer eller kompetencer, kan vi hjælpe jer med at rydde op i bogholderiet. Og vi kan samtidig hjælpe med at identificere, hvor og hvordan problemerne er opstået. Herefter kan vi hjælpe jer med at forbedre forretningsgangen for de enkelte typer af transaktioner, så i undgår at komme i samme situation igen i fremtiden. Herunder kan vi udarbejde afstemningsmodeller og andre værktøjer til brug for bogholderiet, som gør det mere lettere at overskue og styre.

Hvis virksomheden har brug for kompetenceudvikling i bogholderiet, kan vi afholde en work shop, hvor vi sammen gennemgår bogholderiet og kommer med forslag til, hvordan i kan styrke virksomhedens processer og interne kontroller. Vi kan desuden oplære nye medarbejdere, så de bliver sat grundigt ind i jeres bogholderi og regnskab – og har den bedste chance for hurtigt at blive selvkørende.

Finansiel controlling.

Hvis du i en periode har knappe ressourcer, kan vi træde til og hjælpe med opgaver inden for finansiel controlling. Vi har begge erfaring som finansielle controllere og kan bruge denne erfaring til at hjælpe dig og din virksomhed. Vi kan bl.a. hjælpe med følgende opgaver:

 • Rapportering til moderselskab og ledelse
 • Udarbejdelse af notater til ledelse / revisor
 • Afstemninger
 • Identifikation og dokumentation af interne kontroller
 • Gennemgang og beskrivelser af forretningsgange
 • Budgettering og forecasts
 • Ekstern rapportering
 • Klargøring til revision
 • Udarbejdelse og indberetning af årsrapporter
 • Kvalitetssikring af årsrapporter
 • Udarbejdelse af koncernregnskaber
 • Udarbejdelse af selvangivelser og sambeskatningsindkomst
 • Position papers
 • Gennemgang af måneds- og årsafslutningsproces

Har du brug for en personlig løsning?

Vi kan hjælpe med alle opgaver inden for årsrapport, årsregnskab, skat samt anden bogholderi- og regnskabsmæssig assistance.

Kontakt

Kontakt STB Regnskab.

Tak for din besked. Den er blevet sendt, og vi vender tilbage indenfor 24 timer. Har du akut brug for hjælp, så ring os venligst op.
Der opstod en fejl ved afsendelsen af din besked. Tjek venligst dine oplysninger og prøv igen, eller kontakt os direkte via mail eller telefon.

Andre ydelser.

Se alle ydelser

Regnskabsassistance

Udarbejdelse af perioderegnskaber til intern og ekstern brug.

Læs mere

Skattemæssig assistance

Kom trygt igennem beregning, afstemning og indberetning.

Læs mere

Anden assistance

Andre måder hvorpå vores ekspertise kan frigøre resourcer hos dig.

Læs mere