Hos STB Regnskab kan vi hjælpe med alle opgaver inden for årsrapport, årsregnskab, skat samt anden bogholderi- og regnskabsmæssig assistance.


Vi leverer kvalitet og sørger for, at du trygt kan bruge din tid på driften af din virksomhed.


Vi kan træde til med det samme, hvis du har akut behov for hjælp.

Regnskab

Skat

Andet

STB Regnskab løste mine bogføringsproblemer hurtigt og effektivt. Der var en god dialog og tone igennem hele processen, og jeg vil ikke tøve med at vælge dem en anden gang

Tor Nørgård

STB Regnskab hjalp mig med at få balance i både drift- og holdingselskab, samt rydde op i nogle hurtige løsninger, der var på grænsen til det acceptable. Jeg er sikker på, at de har sparet mig flere penge, end det har kostet dem at lave opgaven.

Daniel Espeland

Vi Gør Processen Overskuelig For Dig

1. OPSTARTSMØDE

Ud fra dine præferencer afholdes et opstartsmøde fysisk eller pr. telefon, hvor opgaven præsenteres og drøftes.

2. PLANLÆGNING

Vi udarbejder på baggrund af dine input et forslag til fremgangsmåde, tidsplan og leverancer, som aftales med dig.

3. UDFØRELSE

Opgaven udføres af os inden for den aftalte deadline – og du inddrages rettidigt i det nødvendige omfang gennem hele projektet.

4. GENNEMGANG

Vi afleverer udkast til dig, og du får lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det leverede.

5. AFSLUTNING

Opgaven færdiggøres og de aftalte leverancer sendes til dig og evt. indberettes til de relevante myndigheder.

Udvalgte Indlæg Fra Vores Blog

Ny som iværksætter

13. november, 2018|

I denne artikel koncentrerer vi os om de administrative forhold, hvilke du som ny iværksætter bør være opmærksom på. Det er forhold som, at der skal: laves forretningsplan og udarbejdes budgetter tages stilling til [...]

Personlige fradrag at huske

11. november, 2018|

Det er vigtigt at være opmærksom på alle de fradrag, du som skatteborger i Danmark er berettiget til. Mange glemmer - eller er uvidende om - deres fradragsmuligheder, hvorfor mange millioner kroner går direkte [...]

Årsafslutning

9. november, 2018|

En årsafslutning er et ofte overset og undervurderet men meget essentielt element i enhver virksomhed. I regnskabsmæssig sammenhæng er en årsafslutning et udtryk for at afslutte sit regnskabs- og indkomstår og danne sit grundlag [...]

Skattefri rejsegodtgørelse

9. november, 2018|

Hvem er omfattet Reglerne om skattefri rejsegodtgørelse gælder for medarbejdere i ansættelsesforhold og lønnede/ulønnede bestyrelsesmedlemmer (samt medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign), som rejser i Danmark eller i udlandet. Personer, der modtager [...]

Fravalg af revision

9. november, 2018|

Fravalg af revision af årsrapporten har siden 2006 været muligt for små virksomheder har siden 2006. Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal uændret [...]

Årsregnskab og årsrapport

9. november, 2018|

Din virksomhed har pligt til at bogføre og udarbejde et årsregnskab – uanset den juridiske udformning af virksomheden. Der er dog stor forskel på kravene til regnskabsudarbejdelsen alt efter, om denne er drevet som [...]

Vi Giver Dig Mere Tid Til Din Forretning!

Ved At Have Fokus På Din Virksomhed og Jeres Behov