Nørgaardsvej 16B, 2.tv,
2800 Kgs. Lyngby

26 49 93 77

Hverdage: 9:00-17:00
info@stbr.dk
Forretningsbetingelser

Google Reviews

Omregistrering: Kan mit IVS omregistreres til ApS?

Alle iværksætterselskaber (IVS’er) skal senest d. 15. april 2021 omregistreres til anpartsselskaber (APS’er) eller nedlukkes. En evt. omregistrering sætter nogle krav til selskabets økonomiske situation. Derfor kan det som selskabsejer være fornuftigt allerede nu at sætte sig ind i kravene – herunder konsekvenserne af ikke at [...]

Omregistrering: Kan mit IVS omregistreres til ApS?2019-09-03T12:03:00+00:00

Ny som iværksætter

I denne artikel koncentrerer vi os om de administrative forhold, hvilke du som ny iværksætter bør være opmærksom på. Det er forhold som, at der skal: laves forretningsplan og udarbejdes budgetter tages stilling til virksomhedsform foretages registrering af virksomheden og tildeles et CVR nummer styr på [...]

Ny som iværksætter2019-04-30T12:56:52+00:00

Selvangivelse og skattepligtig indkomst

Selskabsselvangivelse Selskabets selvangivelse er central i den løbende kommunikation med Skattestyrelsen, idet den danner grundlag for selskabets skatteansættelse - og for eventuelle efterfølgende drøftelser. Selskabsselvangivelsen indberettes digitalt via TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside. Udarbejdelsen sker på baggrund af selskabets opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst og øvrige [...]

Selvangivelse og skattepligtig indkomst2019-04-30T12:57:20+00:00

Repræsentationsudgifter

Udgifter der afholdes med det formål at bevare eller tilknytte forretningsforbindelser kaldes repræsentationsudgifter. Det er vigtigt for en virksomhed at foretage en korrekt afgrænsning af udgifter til repræsentation, udgifter i forhold til reklame- og salgsomkostninger samt personaleudgifter, idet der er stor forskel på den skatte- og [...]

Repræsentationsudgifter2019-04-30T12:59:08+00:00

Årsafslutning

En årsafslutning er et ofte overset og undervurderet men meget essentielt element i enhver virksomhed. I regnskabsmæssig sammenhæng er en årsafslutning et udtryk for at afslutte sit regnskabs- og indkomstår og danne sit grundlag for det kommende regnskabsårs bogføring – herunder primobalancen. En årsafslutning kan man [...]

Årsafslutning2019-04-30T12:59:36+00:00

Skattefri rejsegodtgørelse

Hvem er omfattet Reglerne om skattefri rejsegodtgørelse gælder for medarbejdere i ansættelsesforhold og lønnede/ulønnede bestyrelsesmedlemmer (samt medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign), som rejser i Danmark eller i udlandet. Personer, der modtager honorar som B-indkomst, kan umiddelbart ikke modtage skattefri rejsegodtgørelse. Det bemærkes, at [...]

Skattefri rejsegodtgørelse2019-04-30T16:44:43+00:00

Fravalg af revision

Fravalg af revision af årsrapporten har siden 2006 været muligt for små virksomheder har siden 2006. Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal uændret udarbejdes efter reglerne i Årsregnskabsloven. Fravalg af revision kan kun vedtages på [...]

Fravalg af revision2019-04-30T13:00:18+00:00

Stiftelse af selskab

En stiftelse af selskab sker ved at underskrive et stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. Selskabets stiftelse skal registreres på virk.dk senest 2 uger efter at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Ellers vil registreringen blive afvist. Indskuddet i selskaber kan være kontanter eller andre værdier end kontanter. Indskudsgrænser for selskabsformerne [...]

Stiftelse af selskab2019-04-30T13:00:49+00:00